Štkaní z.s.
     Spolek Štkaní je nezisková organizace, fungující oficiálně od roku 2007, zabývající se uměleckou činností napříč žánry a uměleckými obory. Hlavním cílem spolku je propojování umělců mezi sebou i s veřejností, sdílení a výměna poznatků, případně dobrovolné, spontánní lektorství, podpora takto vznikajících projektů, popularizace kulturního života i historického odkazu. Pro své aktivity si vybíráme inspirativní objekty/areály/, které jsou nějakým způsobem vyčleněny ze sociálního, kulturního a často i ekonomického života obce, ve které se nacházejí. Samovolně tak vznikla další náplň naší činnosti, kdy se snažíme tato místa oživovat, zapojovat umělce, rezidenty i širokou veřejnost a znovu začlenit tyto objekty do veřejného života.

     Spolek Štkaní v rámci svých aktivit pořádá, podporuje nebo zaštiťuje výstavy, přednášky, edukativní a animační programy. Vyvrcholením našich aktivit je Letní sympozium Štkaní, do kterého koncentrujeme všechny body našeho zájmu. Snažíme se, aby účastníci sympozia byli z různých částí České republiky (Evropy), z různých škol, širokého spektra uměleckých oborů, rozličného zaměření a s rozdílnou mírou zkušeností. Účastníci spolu sdílejí po dobu 10ti dnů netradiční prostory (klášter, továrna,..), v neznámém prostředí. Během pobytu podněcujeme různé interakce nejen s objektem samotným (přednášky, exkurze, ..), ale i s okolím a místními rezidenty (workshopy, veřejná promítání, koncerty, ..). Díky tomu vzniká zajímavá souhra - jak umělecká, tak sociální. Vyústěním sympozia je jednodenní ŠtkaFEST, kde jsou během celého dne veřejnosti prezentována vzniklá umělecká díla či počiny, jako např. prohlídka prostor, vernisáž, divadelní představení/performance, projekce, hudební program.

     Na každý ročník Štkaní vítáme nové účastníky a během celoročních aktivit podporujeme činnost „štkanců“ z minulých ročníků.


Členové spolku
Helena Potměšilová - předsedkyně
Kateřina Lenzová - místopředsedkyně
Jakub Šťasta - pokladník
Kristýna Kužvartová - prodejní výrobky
Vít Zapletal - čestný člen

Ale na celkové organizaci a průběhu jednotlivých akcí se podílí celá řada dalších dobrovolníků, jak pravidelných účastníků letního symposia, tak dlouholetých příznivců.

Všem dobrým duším, díky kterým Štkaní existuje, rozvíjí se a rozšiřuje své aktivity, tímto DĚKUJEME!


Dobrovolníci, kteří by se chtěli zapojit do dění spolku, jsou vítáni!